avatar 0.03 -0.42
avatar 0.00 -0.42
avatar 0.00 -0.42
avatar 0.00 -0.42
avatar 0.00 -0.42
avatar 0.10 -0.53
avatar

T32202

Безымянный

0.09 -0.84
avatar 3.04 -0.89
avatar 0.00 -0.95
avatar 0.00 -2.37
avatar 0.00 -2.70
avatar 0.03 -2.81